Mattskolan

Att tänka på

Den matta du köper är helt unik och är olik alla andra, även om den liknar andra mattor från samma område. Varje orientalisk matta ingår i berättelsen om områdets traditioner för tillverkning av mattor, men också om familjernas egna sätt att skapa och förnya mönster. Hantverket kan utföras på många olika vis och både färger, trådar och knutar kan variera i kvalitet. Därför är det viktigt att iaktta mattan på nära håll och röra vid den för att få en riktig uppfattning om den. En matta förändras också med tiden beroende på material, färg och tillverkningsmetod.

Tänk också på att lägga ut mattan med ljusinsläppet medluggs. Färgerna och nyanserna skiftar beroende på hur ljuset faller på mattan.

Mattans skötsel

En handknuten matta behöver lagom med ljus och bra med luft för att hållas i gott skick. Undvik alltså att ha handknutna mattor liggandes i trånga utrymmen, eller på mörka och fuktiga platser. Det är viktigt att skydda mattan mot malangrepp, pälsänger, starkt solljus.

Om man har fått fläckar på mattan, ska man inte använda fläckvatten eller andra liknande medel, särskilt om man inte är helt säker på vilka färger som har använts vid tillverkningen av mattan.

Vart fjärde eller femte år bör man tvätta mattan, och det är viktigt att den lämnas hos en specialist på matt tvätt. Klokt är att vända sig till någon erkänd mattfirma som utföra tvättning och reparationer. Mattan bör dammsugas varannan vecka (eller ännu mer sällan) och det är viktigt att enbart suga medluggs.

Tillverkning av en handknuten matta

Enligt konsthantverkare är grundtekniken för att knyta en matta enkel och hantverket har förblivit så gott som oförändrat sedan 1400- talet. Däremot finns det stora variationer av detaljer som spelar roll för tillverkningen av en matta, och det finns en mångfald av olika tekniker.

 

I framställningen av en matta ingår sju olika arbetsmoment

  1. Vävstolen installeras, och den måste vara stabil och väl fixerad. Varpen görs i ordning och man väljer en varp som är exakt anpassad till knutens tyngd.
  2. Garnet väljs ut och det är viktigt att det blir rätt material och färgningsteknik. De vanligaste materialen är ull, bomull och silke.
  3. Färgningen av garnet är av grundläggande betydelse. Fram till för runt 150 år sedan tillverkades mattorna av garn som färgats med naturfärger från växter eller djur. Sedan införde västerlänningar syntetiska färgämnen som var både enklare att få tag på och lättare att använda, men naturligtvis blev kvaliteten på fiberns tålighet och färg påtagligt underlägsen. De senaste 40 åren har användningen av konstgjorda färgämnen i Iran minskat kraftigt och i de flesta områdena använder man sig åter av naturfärger. Det gör att man kan få en oändlig variation av nyanser för färgningen av en matta.
  4. Beslut tas om typ av avslutning, hopknytning av trådarna, iordningsställande av inslaget och utförande av stadkanterna. Beslut tas om hur mönstret ska utföras, exempelvis om det ska göras med hjälp av mönsterark eller ur minnet.
  5. Mattan knyts på en vävstol, och den finns i olika storlekar som är anpassade till olika grader av färdighet. Den horisontala vävstolen brukar användas av nomadstammar, medan den vertikala används i städer. Tekniken är densamma för både den horisontala och vertikala vävstolen men man uppnår inte samma resultat.
  6. Knutar och inslag slås ihop för att stärka väven.
  7. Den slutliga utjämningen av mattluggen görs. Denna s.k. finish är ett arbete som måste anförtros en väldigt erfaren mästare.

För att göra en handknuten matta behöver man en varp som består av längsgående trådar. Man sätter upp ett s.k. inslag med tvärgående trådar och sen omsluter man två varptrådar med garn för att bilda en knut. Så fäster man knuten med ytterligare inslagstrådar.

Det finns två olika sätt att kunna utföra en knut runt varptrådar

 

 

Det turkiska sättet eller den symmetriska knuten går till så att man flätar in garnet runt två varpar så att garnet sedan kommer fram mellan varparna. Det persiska sättet (Senneh knuten) eller den asymmetriska knuten görs när garnet förs runt en varptråd. Sedan finns varianten dubbelknut eller tvillingknut där man slår knuten runt två trådar. Och en tredje variant, som kallas Jufti-knuten, skapas genom att slå knuten runt tre eller fyra trådar.

Sedan de orientaliska mattorna nådde Europa har de gjort stor succé. De importerades i tusental främst av köpmän i de italienska hamnstäderna. Från medeltiden och framåt ägde alla välbärgade familjer några utmärkta mattor och det var själva tanken med mattan som fascinerade. Det där varma, mjuka fick ersätta den antika mosaikkonsten.